Có thắc mắc?

Điều gì khiến cho một trái táo trở thành táo Pink Lady®? Táo mất bao lâu để phát triển? Táo đến từ đâu? Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất của chúng tôi dưới đây.